Bezpieczeństwo

bezpieczenstwo

Problematyka bezpieczeństwa w transporcie stanowi w obecnych czasach bardzo istotną rolę. Nasza firma od wielu lat zwraca na ten aspekt uwagę i przywiązujemy do tego należytą wagę.

Mamy głęboką świadomość i stosowną wiedzę, aby minimalizować ryzyko uszkodzenia, utraty lub naruszenia integralności przewożonych towarów. To, jak wiele wysiłku wnosimy, aby ładunek był bezpieczny i odpowiednio nadzorowany od momentu podjęcia aż do dostawy niech świadczy fakt, iż od chwili założenia naszej firmy, aż do dnia dzisiejszego nie mieliśmy ani jednego zdarzenia kradzieży lub zaginięcia ładunku, a wskaźnik reklamacji z tytułu częściowego lub całkowitego uszkodzenia przesyłek wynosi 0% w przeciągu ostatnich 10 lat.

Zarówno fizyczne zabezpieczenie towaru od momentu załadunku, aż do dostawy jest równie istotne jak sam tranzyt, stąd też nasza firma wdraża nieustannie nowe zabezpieczenia techniczne uniemożliwiające kradzież ładunku.

Kadra pracowników i podwykonawców jest cyklicznie szkolona w zakresie bezpieczeństwa w transporcie. Kierowcy naszych pojazdów posiadają stosowną wiedzę teoretyczną i praktyczną eliminującą ryzyko niepożądanych działań zewnętrznych na pojazd i ładunek.

Nasze pojazdy posiadają znakomite wyposażenie antykradzieżowe i są monitorowane w czasie rzeczywistym poprzez urządzenia telematyczne, m.in. satelitarny system nadzoru nad pojazdem Fleetmatics.

Wszystkie wskazane powyżej aspekty pozwalają nam w sposób skoordynowany i kontrolowany bezpiecznie przewozić ładunki na trasach międzynarodowych, a wdrożony system ISO 2800:2007 ściśle wytycza nam dalszą drogę w zakresie bezpieczeństwa naszej firmy i powierzonych nam przez Państwa do przewozu towarów.